info@drmoghtaderi.com   36288896 (031)

سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم در بین زنان سر تا سر دنیا بسیار متداول می باشد. در اغلب موارد این بیماری در کشورهای در حال توسعه یافت می شود. در کشورهای توسعه یافته، کاهش سطح ابتلا به سرطان دهانه رحم و میزان مرگ و میر ناشی از آن را مدیون آزمایشات غربالگری و برنامه های واکسیناسیون ویروس اچ پی وی هستیم.

تشخیص سرطان دهانه رحم

غربالگری هایی که از رحم انجام می شوند، می توانند به تشخیص زودهنگام بیماری های سر